Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 27.03.2024

Úložná doba: od 27.03.2024 do 15.04.2024

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov:

Kamil Bartók

Erika Kaddouri

Jozef Maczko

Mária Magyarová

Igor Savov

Jaroslav Ťapajna

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Renáta Bandyová