Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 25.03.2024

Úložná doba: od 25.03.2024 do 09.04.2024

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov:

Ladislav Kateržabek

Tomáš Klenovský

Jozef Rybár

 

Úložná doba: od 25.03.2024 do 12.04.2024

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov:

Tomáš Grodný

Ján Mády

Peter Maňo

Mariana Mičič

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Anna Ferčáková

Miroslav Giňa

Radovan Kaán