Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 12.02.2024

Úložná doba: od 12.02.2024 do 22.02.2024

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule

Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov:

Ľubomíra Kelbelová

Zoran Martincsko

Anna Tóthová

 

Úložná doba: od 12.02.2024 do 01.03.2024

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule

Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov:

Milan Budai

Daniela Demeková

Laura Molnárová

Zoran Martincsko