Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 07.02.2024

Úložná doba: od 07.02.2024 do 26.02.2024

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule

Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov:

Roland Balog

Jana Bundová

Róbert Gábor

Oľga Hiltebrand

Pavel Ivanko

Tomáš Klenovský

Mikuláš Kozma

Juraj Vendrák

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Radovan Kaán

Monika Sčisláková