Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 05.02.2024

Úložná doba: od 05.02.2024 do 23.02.2024

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov:

Róbert Béres

Eugen Budai

Monika Bulejčíková

Vladimír Radušovský

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Vojtech Bartók

Anna Ferčáková

Jozef Labovský