Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 01.02.2024

Úložná doba: od 01.02.2024 do 19.02.2024

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov:

Vojtech Berko

Ing. Michal Gajtko

Ľubomír Kapitančík

Peter Pancák

Magdaléna Poláková

Štefan Zsigray