Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

 

Dňa 16.11.2023

Úložná doba: od 16.11.2023 do 04.12.2023

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Milan Horváth

Marek Scholtz

David Suchý

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Kyrylo Antonov – peňažný poukaz

Helena Kurčáková – peňažný poukaz

Jozef Bednár – peňažný poukaz

Dušan Regimun