Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

 

Dňa 18.09.2023

Úložná doba: od 18.09.2023 do 06.10.2023

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule

Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Vladislav Čabai

Matúš Poliak

Vladimír Radušovský

Jana Šimková

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Miloslav Gálik

Dávid Drančák

Alina Malovichko