Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

 

Dňa 08.09.2023

Úložná doba: od 08.09.2023 do 26.09.2023

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule

Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Jana Bundová

Ladislav Kateržabek

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Jozef Maczko