Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

 

Dňa 07.09.2023

Úložná doba: od 07.09.2023 do 25.09.2023

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Kristína Ferková

Milan Horváth

Štefan Hudcovič

Lukáš Kertés