Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 13.01.2022

Úložná doba od: 13.01.2022 do 31.01.2022

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

MUDr. Pavel Ivanko

Artur Tkalia

 

 

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Dňa 13.01.2022

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Nela Demková

Katarína Štofaniková