Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 20.06.2023

Úložná doba: od 20.06.2023 do 08.07.2023

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Ľuboš Kertes – 2x

Rona David

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Zoran Martincsko

Anna Šimková

Ingrid Skubanová