Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 23.05.2023

Úložná doba: od 23.05.2023 do 10.06.2023

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Dezider Horváth

Lukáš Kaločan

Miroslav Katunský

Ľuboš Kolesár

Lukáš Kertés

Jozef Rigo

Marián Suchodolinský

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Ivana Demková