Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 03.03.2023

Úložná doba: od 03.03.2023 do 21.03.2023

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Jozef Rigo

Marián Suchodolinský

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule  Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Ing. Ján Mády

Anna Tóthová