Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 01.03.2023

Úložná doba: od 01.03.2023 do 20.03.2023

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Marián Amrich

Ladislav Dzurňák

Dezider Horváth

Mário Jano

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule  Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Jozef Béres

Juraj Csiszér

Mária Guothová

Radoslav Horňák

Patrícia Alexandra Horňáková

Andrea Janová

Roman Kostrapský

Denisa Kršiaková

Jozef Macko

Ladislav Mitro

Juraj Pleško

Adrián Polák

Erik Polák

Ján Róna

Marta Slepčíková

Ivan Slobodník

Mária Spišáková

Oľga Suchánková

Šarlota Waszermanová