Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 11.11.2022

Úložná doba: od 11.11.2022 do 29.11.2022

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Jozef Medvecký

Marián Palečko

 

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Dňa 11.11.2022

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Ivana Demková

Jana Kolbasová

Anna Šimková