Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 23.09.2022

Úložná doba: od 23.09.2022 do 11.10.2022

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Dário Bavoľar

Peter Krivda

Štefan Litavec

Dana Regimun

Peter Zloch

 

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Dňa 23.09.2022

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Stanislava Gajková

Anton Lellák