Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 05.08.2022

Úložná doba: od 05.08.2022 do 23.08.2022

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Volodymyr Kozub

Ing. Jaroslava Tekeľová

 

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Dňa 05.08.2022

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Mariana Mičič

Jozef Rigo