Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 01.08.2022

Úložná doba: od 01.08.2022 do 19.08.2022

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Mária Barnová

Jaroslav Pálfy

 

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Dňa 01.08.2022

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Ľuboš Kolesár

Vladyslav Petrus

Richard Prokop

Natália Šimkuľáková

Radoslav Tiburák