Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Lenka Sojáková

Jozef Staško, nar. 1974

Peter Ňarjaš, nar. 1964

Anna Tóthová, nar. 1985

Ľubomíra Kelbelová

Rebecca Catherine Enifer

Stanislav Beď

Stanislava Gajková

Ondrej Palečko

Jozef Staško

Mikuláš Kozma

Viktor Gaži

Daniela Demeková

Adriána Sabolová

Monika Bulejčíková

Anton Bulejčík

Alexandra Holováčová

Veronika Giňová

Pavel Andrási

Henrich Dobriansky, nar. 1974 2x

Ivan Orolín


Obyčajné zásielky rok 2020:

Novák Ján

Sana Dominik

Maczko Jozef

Jano Arpád

Tóthová Anna

Hockicko Gabriel

Škerlik Stanislav

Drančák Dávid

Lenka Sojáková

Ondrašovičová Marta

Lellák Anton

Jacoš Ladislav

Marga Anton

Prokopová Slávka - peňažný poukaz

Stanislava Gajková

Erik Polák

Radoslav Tiburák

Tomáš Bosák

Viktor Gaži

Miroslav Kobák

Ladislav Buchner

MVDr. Pavel Ivanko

Tibor Muššák

Patrícia Sčisláková

Iveta Demková

Sabína Hrubjaková

Katarína Štofaniková

Maroš Magura

Kristína Ferková

Jana Okresová

Ľuboš Kolesár

Martin Németh

Mária Friedmannová

Simona Maďarová

Ľudovít Baly

Ing. Pascal Bounzi

Giuseppe Bortoli

Sebastian Veterník

Pavol Dojčák

Ľudovít Radóczi

Peter Krivda

Miroslav Hřebík

Dušan Hegeduš - poukaz

Ing. Pascal Tristan Bounzi

Jozef Béres

Marta Slepčíková

Agáta Olejníková

Oľga Suchánková

Juraj Pleško

Denisa Kršiaková

Juraj Csiszér

Radoslav Horňák

Adrián Polák

Michal Hromoho

Patrícia Alexandra Horňáková

Roman Kostrapský

Mária Spišáková

Jozef Macko

Silvia Holubová

Ivan Blažo

Jana Kapustová

Ľudovít Radóczi

Lucia Czetöová

Pavel Andrási

Ladislav Onofrej

Martin Lencsés

Norbert Lukács

Mády Ján, Ing,

Savov Igor

Chott Michal

Olejníková Agáta

Jarolimová Marcela,Ing.

Sčisláková Patrícia