Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Sanchez Torres Jose Eligio, nar.1964

Lukáš Šimko, nar.1997

Jozef Gaži

Jana Kapustová, nar. 1963

Peter Krivda, nar. 1973

Mera Mária Palečková, nar. 1984

Dezider Balog, nar. 1978

Eugen Budai, nar. 1957

Róbert Béres, nar. 1987

Ján Róna, nar. 1978

Zdena Horváthová

Martina Zemková

Jana Vavrová, nar. 1978

Jaroslav Pálfy, nar. 1962

Viktor Gaži

Obyčajné zásielky:

Jarmila Kalinová

Adrián Polák

Ladislav Dzurňák

Peter Šimko

Jana Okresová

Jaroslav Štofánik 

Miroslav Hřebík

Jaroslav Pálfy

Ivan Blažo

Jana Kolbasová

Claire Elise Thinius

Viktoriya Klepa

Erik Holub

Milan Horváth

Ing. Vojtech Dušan

Štefan Schnelly - poukaz

Ing. Peter Liba

Peter Krivda

Ján Róna

Viktor Gaži

Martin Bujňák

Igor Savov

Ľudmila Semanová

Tomáš Grodný

Pavol Kandrík

Ing. Matej Kameník - poukaz

Jozef Bednár - poukaz

Michal Sivák

Mária Palečková

Katarína Štofániková

Erika Glevaňáková

Ján Jaškiv

Juraj Cziszér

Oľga  Suchánková

Juraj Pleško

Michal Kopilčák

Erik Polák

Peter Béres

Jozef Béres

Agáta Olejníková

Pascal Tristan Bounzi

Patrícia Alexandra Horňáková

Jozef Macko

Ondrej Palečko

Roman Kostrapský

Radoslav Horňák

Marta Slepčiková

Silvia Holubová

Mária Spišáková

Richard Prokop

Ladislav Staščák

Štefan Litavec

Štefsn Župík