Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Igor Rokický, nar. 1974

Martina Zemková

Michal Bučina

Jozef Rendák

Marta Ondrašovičová

Agáta Olejníková

Anna Čisárová

Zdena Horváthová

Michal Bulejčík

Ladislav Dzurňák

Daniel Klema

Stanislav Šimoňák

Monika Sčisláková

Ján Veles

Róbert Štefanik


Obyčajné zásielky rok 2020:

Prokopová Slávka - peňažný poukaz

Stanislava Gajková

Erik Polák

Radoslav Tiburák

Tomáš Bosák

Viktor Gaži

Miroslav Kobák

Ladislav Buchner

Dáša Zavadová

MVDr. Pavel Ivanko

Gabriel Hockicko

Tibor Muššák

Patrícia Sčisláková

Iveta Demková

Sabína Hrubjaková

Katarína Štofaniková

Maroš Magura

Kristína Ferková

Jana Okresová

Ľuboš Kolesár

Martin Németh

Mária Friedmannová

Simona Maďarová

Ľudovít Baly

Ing. Pascal Bounzi

Giuseppe Bortoli

Sebastian Veterník

Michael Havrila

Pavol Dojčák

Ľudovít Radóczi

Peter Krivda

Miroslav Hřebík

Dušan Hegeduš - poukaz

Ing. Pascal Tristan Bounzi

Jozef Béres

Marta Slepčíková

Agáta Olejníková

Oľga Suchánková

Juraj Pleško

Denisa Kršiaková

Juraj Csiszér

Radoslav Horňák

Adrián Polák

Michal Hromoho

Patrícia Alexandra Horňáková

Roman Kostrapský

Mária Spišáková

Jozef Macko

Silvia Holubová

Ivan Blažo

Jana Kapustová

Ľudovít Radóczi

Lucia Czetöová

Pavel Andrási

Ladislav Onofrej

Martin Lencsés

Norbert Lukács

Mády Ján, Ing,

Savov Igor

Chott Michal

Olejníková Agáta

Jarolimová Marcela,Ing.

Sčisláková Patrícia