Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Peter Novák

Ľuboš Kriš

Štefan Hudcovič

Božena Giňová

Štefan Amrich

Jozef Macko

Zdena Horváthová

Ladislav Dzurňák

Michal Badžo

Eliška Vysloužilová

Sabína Hrubjaková

Katarína Štofaníková

Jana Kapustová

Marta Purtzová

Mária Barnová

Ladislav Rzuhovský

Peter Jány 3x

Viktor Gaži

Iveta Demková 2x

Jarmila Kalinová

Ladislav Kateržábek

Martin Lencsés

Peter Krivda

Pavel Ivanko

Mera Mária Palečková

Richard Prokop 

Obyčajné zásielky:

Alex Mikláš - platobný poukaz

Juraj Gabriel Jozef Rendák - platobný poukaz

Lucia Cztöová

Ján Bučina

Jozef Bednár - platobný poukaz

Zdeněk Horváth - platobný poukaz

Ján Róna

Marián Suchodolinský

Gréta Lakatová

Tibor Dolyák

Marcel Labovský

Juraj Csiszér

Natália Šimkuľáková

Michal Juhás

Peter Kočík

Ing. Peter Liba

Slávka Prokopová - platobný poukaz

David Takács

Pavol Šupik - poukaz

Marta Stoklasová - poukaz

Ján Jakšiv

Peter Jány

Patrícia Alexandra Horňáková

Ľudmila Semanová

Dávid Demko

Peter Beliš-platobný poukaz

Nela Demková

Bohuslav Stoklas

Marek Tiburák

Ing. Marcela Jarolímová

Jozef Gerec

Angelika Szaboóvá

Ladislav Lorincz

Richard Blumenfeld

Martin Zrelák

Erik Bunda

Rastislav Duda

Ľubomír Kapitančík

Jozef Medvecký

MVDr. Pavel Ivanko

Juraj Gabriel Jozef Rendák - platobný poukaz

Ing. Štefan Zsigray

Matúš Poliak

Sabína Hrubjaková

Viliam Lešo

Aksam Barakat

Ing. Ondrej Sinčák - platobný poukaz

Ing. Matej Kameník - platobný poukaz

Oľga Suchánková

Agáta Olejníková

Peter Béres

Jozef Béres

Ján Mády

Jozef Rybár - platobný poukaz

Slávka Prokopová - platobný poukaz

Lucia Lešťáková

Giuseppe Bortoli

Martin Németh

Miroslav Kobák

Ján Róna

Claire Elise Thinius

Iveta Demková

Ing. Miroslav Vasilko

Miroslav Gálik

Milan Gabčo

Ing. Marcela Jarolímová

Marek Hegeduš - platobný poukaz

Rendák Juraj Gabriel Jozef - platobný poukaz

Janka Vávrová

Tomáš Csik

Alena Bugyová

Dušan Regimun

Jarmila Kalinová

Adrián Polák

Ladislav Dzurňák

Peter Šimko

Jana Okresová

Jaroslav Štofánik 

Miroslav Hřebík

Jaroslav Pálfy

Ivan Blažo

Jana Kolbasová

Claire Elise Thinius

Viktoriya Klepa

Erik Holub

Milan Horváth

Ing. Vojtech Dušan

Štefan Schnelly - poukaz

Ing. Peter Liba

Peter Krivda

Viktor Gaži

Martin Bujňák

Igor Savov

Tomáš Grodný

Pavol Kandrík

Ing. Matej Kameník - poukaz

Jozef Bednár - poukaz

Michal Sivák

Mária Palečková

Katarína Štofániková

Erika Glevaňáková

Ján Jaškiv

Juraj Cziszér

Oľga  Suchánková

Juraj Pleško

Michal Kopilčák

Erik Polák

Jozef Macko

Ondrej Palečko

Roman Kostrapský

Radoslav Horňák

Marta Slepčiková

Silvia Holubová

Mária Spišáková

Richard Prokop

Ladislav Staščák

Štefan Litavec

Štefsn Župík