Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Jaroslav Ťapajna

Ivana Ontkaninová

Erika Glevaňáková

Valéria Gažiová, nar. 1961

Dušan Hegeduš, nar.1978

Pavel Ivanko, nar. 1956

Rastislav Duda

Henrieta Blumenfeldová

Bohuslav Stoklas

Štefan Hudcovič

Tibor Dolyák

Bc. juraj Hynek

Zoran Martincsko, nar. 1968

Radovan Kočan , nar. 1982


Obyčajné zásielky rok 2020:

Vlček Miroslav-vrátené zásielky 6x

Lucia Czetöová

Pavel Andrási

Ladislav Onofrej

Martin Lencsés

Norbert Lukács

Hrubjaková Sabína

Mády Ján, Ing,

Savov Igor

Chott Michal

Olejníková Agáta

Jarolimová Marcela,Ing.

Sčisláková Patrícia