Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Róbert Štefánik

Zoran Martincsko

Jozef Staško

Klára Badová

Peter Adamec

Róbert Reuter

Marek Scholtz

Ladislav Dzurňák

León Lupa

Róbert Béres

Michal Juhás

Marta Stoklasová

Lucia Talianová

Pavol Šupík

Maroš Magura

Jaroslav Pálfy

Martin Németh

Dušan Hegeduš

Iveta Demková

Jana Kolbasová

Milan Gabčo

Lenka Poláková

Claire Elise Thinius

Ivan Blažo

Stanislava Gajková

Obyčajné zásielky:

Jozef Rybár - platobný poukaz

Slávka Prokopová - platobný poukaz

Ľudmila Semanová

Lucia Lešťáková

Giuseppe Bortoli

Martin Németh

Miroslav Kobák

Marek Tiburák - platobný poukaz

Ján Róna

Claire Elise Thinius

Iveta Demková

Natália Šimkuľáková

Ing. Miroslav Vasilko

Miroslav Gálik

Milan Gabčo

Ing. Marcela Jarolímová

Marek Hegeduš - platobný poukaz

Rendák Juraj Gabriel Jozef - platobný poukaz

Janka Vávrová

Tomáš Csik

Alena Bugyová

Dušan Regimun

Jarmila Kalinová

Adrián Polák

Ladislav Dzurňák

Peter Šimko

Jana Okresová

Jaroslav Štofánik 

Miroslav Hřebík

Jaroslav Pálfy

Ivan Blažo

Jana Kolbasová

Claire Elise Thinius

Viktoriya Klepa

Erik Holub

Milan Horváth

Ing. Vojtech Dušan

Štefan Schnelly - poukaz

Ing. Peter Liba

Peter Krivda

Ján Róna

Viktor Gaži

Martin Bujňák

Igor Savov

Ľudmila Semanová

Tomáš Grodný

Pavol Kandrík

Ing. Matej Kameník - poukaz

Jozef Bednár - poukaz

Michal Sivák

Mária Palečková

Katarína Štofániková

Erika Glevaňáková

Ján Jaškiv

Juraj Cziszér

Oľga  Suchánková

Juraj Pleško

Michal Kopilčák

Erik Polák

Peter Béres

Jozef Béres

Agáta Olejníková

Pascal Tristan Bounzi

Patrícia Alexandra Horňáková

Jozef Macko

Ondrej Palečko

Roman Kostrapský

Radoslav Horňák

Marta Slepčiková

Silvia Holubová

Mária Spišáková

Richard Prokop

Ladislav Staščák

Štefan Litavec

Štefsn Župík