Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Ladislav Kateržabek, nar.1960

Jaroslav Pálfy, nar.1962 - 3x

Kamil Bartók

Anna Biáková, nar.1960

Ľuboš Kolesár

Antol Bulejčík, nar. 1992

Zdena Horváthová

Arpád Jano

Jozef Staško, nar- 1974

Juraj Csiszér

Miroslav Hřebík

Horňák Radoslav

Marta Stoklasová

Michal Király

Ondrej Hudy

Martina Zemková


Obyčajné zásielky rok 2020:

MVDr. Pavel Ivanko

Ivan Blažo

Kristína Ferková

Ján Bučina

Dušan Hegeduš - 2x

Novák Ján

Šimkuľáková Natália

Maczko Jozef

Staško Jozef

Buhara Vitalii

Ťapajna Jaroslav

Olajošová Slavomíra

Veterník Sebastián

Labovský Jozef

Vysloužilová Eliška

Krivda Peter

Maďarová Lívia

Ňarjaš Peter - peňažný poukaz

Rendák Juraj Gabriel Jozef - peňažný poukaz

Adamová Klaudia - peňažný poukaz

Andrea Volčková

Drábiková Lenka

Foltínová Zuzana

Sana Dominik

Okresová Jana

Jano Arpád

Tóthová Anna

Hockicko Gabriel

Škerlik Stanislav

Drančák Dávid

Lenka Sojáková

Ondrašovičová Marta

Lellák Anton

Jacoš Ladislav

Marga Anton

Prokopová Slávka - peňažný poukaz

Stanislava Gajková

Erik Polák

Radoslav Tiburák

Tomáš Bosák

Viktor Gaži

Miroslav Kobák

Ladislav Buchner

Tibor Muššák

Patrícia Sčisláková

Iveta Demková

Sabína Hrubjaková

Katarína Štofaniková

Maroš Magura

Jana Okresová

Ľuboš Kolesár

Martin Németh

Mária Friedmannová

Simona Maďarová

Ľudovít Baly

Ing. Pascal Bounzi

Giuseppe Bortoli

Pavol Dojčák

Ľudovít Radóczi

Miroslav Hřebík

Ing. Pascal Tristan Bounzi

Jozef Béres

Marta Slepčíková

Agáta Olejníková

Oľga Suchánková

Juraj Pleško

Denisa Kršiaková

Juraj Csiszér

Radoslav Horňák

Adrián Polák

Michal Hromoho

Patrícia Alexandra Horňáková

Roman Kostrapský

Mária Spišáková

Jozef Macko

Silvia Holubová

Jana Kapustová

Ľudovít Radóczi

Lucia Czetöová

Pavel Andrási

Ladislav Onofrej

Martin Lencsés

Norbert Lukács

Mády Ján, Ing,

Savov Igor

Chott Michal

Olejníková Agáta

Jarolimová Marcela,Ing.

Sčisláková Patrícia