Oznámenie o dražbe

V zmysle ustanovenia §17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov oznamujeme konanie dobrovoľnej dražby dňa  10.12.2020.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okresa Košice I, obec Košice-Sever, katastrálne územie Severné Mesto, LV 13063: byt č. 6, nachádzajpúci sa na 2.poschodí bytového domu Hlinkov 29,31,33 , súp. číslo 627, vchod 29 v Košiciach.

Vyvesené: 19.11.2020

Zvesené: 10.12.2020