Oznámenie o dražbe

Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice na návrh SVB Hviezdica, Košice, vyhlasuje dražbu:

Miesto konania: Notársky úrad Mgr. Vojtech kavečanský, Kmeťova 13, 04001 Košice

Dátum a čas konania dražby: 20.07.2020 o 10:00 hod.

Predmet dražby: byt č. 30 na 3.p.bytového domu na ul. Sládkovičova 1963/5, zapísaný na LV č.12548, k.ú.Severné Mesto, Košice-Sever, Košice

Obhliadka: 09.07.2020 o 9:00 hod. a 10.07.2020 o 13:00 hod.

Vyvesené: 22.06.2020

Zvesené: 20.07.2020