Oznámenie o dražbe

Miesto konania dražby:               Dražobník, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice

Dátum a čas konania dražby:  26.4.2016  o 10,30   (vstup do dražobnej miestnosti od 10 h)

Predmet dražby:                      Byt č. 22 na 3. poschodí bytového domu Gerlachovská 5, Košice, so súpisným číslom 875, vchod 5

Obhliadka predmetu:      1.  8.4.2016   o  13,0

                                                2.  22.4. 2016   o 13,0

                                                 Miesto konania obhliadky je pred bytovým domom so súpis.č. 5, ulica Gerlachovská v Košiciach.