OZNÁMENIE

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom  07.01.2019  trvalý pobyt občanovi                                                                                                                                                                                                                                                          Ing. Jozef Spišák, nar.10.08.1960

Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.