Organizácie pôsobiace v našej mestskej časti, ktorým môžete poukázať 2%

Ak sa práve rozhodujete, komu poskytnete 2% z dane, poradíme vám. Na Severe máme organizácie, ktorým vaša pomoc vo forme 2% pomôže. Pripravili sme pre vás zoznam organizácií fungujúcich na Severe, ktoré sú činné v odvetviach športu, školstva, umenia, zdravotníctva apod., je už iba na vás, pre ktorú z organizácií sa rozhodnete.

Dôležité termíny:

31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

01.05.2018 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Popis krokov pre venovanie 2% zdane.

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

***

V prílohe nájdete aktuálny Zoznam prijímateľov (organizácií) z MČ Košice – Sever na rok 2018, ktorý sme spracovali. Ak sa v zozname nenájdete, alebo v údajoch nájdete nezrovnalosť, pošlite nám informáciu s popisom nezrovnalosti a IČO organizácie na info@kosicesever.sk,
resp. kontaktujte nás priamo na odd. soc. vecí, Mgr. Zrniková Lenka, tel. +421 55 633 34 85,.