Október - mesiac úcty k starším

Október je špecifický tým, že je venovaný našim seniorom. Viac ako inokedy si uvedomujeme, že život plynie a čas sa nezastaví. V mene pána starostu Ing. Františka Ténaia želáme všetkým, ktorým čas postriebril vlasy a zvráskavil tvár najmä veľa zdravia a pohody v kruhu najbližších. Prajeme vám, aby vaše dni boli pretkané slnkom a radosťou. Aj naša MČ chce k tejto radosti prispieť aktivitami, ktoré sa budú konať v priestoroch Kultúrno - spoločenského centra aj mimo neho. Dňa 15. októbra 2019 o 14:00 hod. sa v Dome sociálnych služieb Domko uskutoční stretnutie starostu so seniormi klubu Severan pri príležitosti Úcty k starším, kde bude okrem malého občerstvenia pripravený kultúrny program.

Keďže seniori sú už vo veku, keď zdravie neslúži ako v mladosti, 18. októbra 2019 bude od rána 07:30 hod. v KSC vyčlenený práve zdraviu. V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Košice sme pre nich pripravili Deň zdravia, kde okrem odborného zdravotného poradenstva im pracovníci zmerajú dva druhy cholesterolu, cukor, tuk v krvi, BMI index, tuk v tele, WHR meranie, tlak krvi, tep, zdravotné poradenstvo a dotazník životného štýlu. 

Vďaka za všetko, čím ste obohatili život svojich detí a vnukov. Za cenné rady do života také vzácne v dnešnom rýchlom svete. Za rodinné spomienky, ktoré tvoria dôležitú súčasť života rodiny, za lásku a starostlivosť v časoch dobrých i zlých. 

Želáme vám ešte veľa radosti zo života!