Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 14.12.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s  odstraňovať poruchu vody na ulici Ťahanovské riadky 3. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:00 hod. do 14:00 hod. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel.