Odstránenie poruchy vody

Dňa 21.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Junácka. Odstraňovanie poruchy bude prebiehať na Junáckej 5 a 2/A. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00 hod.

Dňa 22.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Vencová a Magdalénska. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:00 do 14:00 hod.