Odstávka elektriny Na Kalvárii, Terchovská, Stará spišská cesta, 17. a 21. marca 2011

Na uliciach Na Kalvárii č. d. 1 - 19 nepárne, Terchovská a Stará spišská cesta č. d. 18/ A, B, C, E, F, bude v termíne 17. a 21. marca 2011 v čase od 08.30 h do 15.00 hod prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Prílohy: