Odpad pod Vyhliadkovou vežou

Donedávna v lokalite pri Vyhliadkovej veži bol umiestnený veľkokapacitný kontajner (VKK), ktorý mal slúžiť na odvoz odpadu pre záhradkársku lokalitu. Niektorí obyvatelia z rôznych častí mesta Košice však doňho vozili stavebný a komunálny odpad.

Na základe petície občanov sa predmetnou záležitosťou zaoberali starostovia Mestskej časti Košice  - Sever a Mestskej časti Košice - Kavečany. Po preverení skutkového stavu a spoločnej dohody aj s mestom Košice a spoločnosťou Kosit, bol tento VKK, ktorý bol umiestnený na súkromnom pozemku, nahradený tromi 1100 litrovými kontajnermi na komunálny odpad, umiestnenými za bufetom na parkovisku, ktoré majú slúžiť výhradne pre obyvateľov tejto časti a záhradkárov.

Predmetný odpad bol operatívne v pondelok ráno odvezený pracovníkmi Mestskej časti Košice - Sever.