Od dnešného rána je vypravovaná linka č. 30 podľa režimu pracovné dni

Na základe požiadaviek občanov, Mestská časť Košice - Sever požiadala Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), aby linka č. 30 fungovala podľa pôvodného režimu. DPMK požiadavky cestujúcich akceptoval a od 25.03.2020 bude linka č. 30 jazdiť podľa existujúceho poriadku platného počas pracovných dní

https://www.dpmk.sk/aktuality/2020/oznam-o-prevadzke-linky-c-30-od-2532020