Nultý ročník seniorského trojboja

V priestoroch KSC sa opäť súťažilo. Tentokrát sme si  dňa 14.11.2019 od 9,00 hod. zmerali sily s ostatnými organizáciami združujúcimi seniorov v seniorskom trojboji. Súťažilo sa v bocci, šípkach a hode krúžkom. Okrem Severanu sa trojboja zúčastnili seniori z MČ Juh, Šaca, Staré Mesto, Krásna, Ťahanovce, Furča a aj Združenie žien Slovenska. Akciu zorganizovala Rada seniorov na Severe pod záštitou starostu Františka Ténaia, ktorý súťažiacich aj privítal. Po krátkom kultúrnom programe sa mohlo začať súťažiť. Tu sú výsledky: tretie miesto obsadilo DC Šaca, druhí boli seniori z KS Krásna a prví........ prví sme my zo Severu. A dávame svoje čestné slovo, že v tom nie je žiadne rodinkárstvo a klientelizmus, sme jednoducho najlepší! Ceny najlepším odovzdal starosta MČ Košice – Sever  a predseda Rady seniorov mesta Košice Ján Caban. Naše veľké poďakovanie patrí predovšetkým predsedníčke RS Severan Soni Gergeľovej, všetkým rozhodcom a v neposlednom rade súťažiacim.