Nefunkčné verejné osvetlenie na ulici Obrancov mieru

Rozbehli sa práce na oprave cesty a chodníka na ulici Obrancov mieru. Súčasne mali byť vymenené aj staré stĺpy verejného osvetlenia. Zistilo sa však, že výmenu vyžadujú aj samotné rozvody medzi nimi. Preto sa súčasná oprava chodníka doplní aj o výmenu elektrických rozvodov spojenú s výkopovými prácami. 

Dôsledkom toho bude nefunkčné verejné osvetlenie na tejto ulici v časti od Komenského po Tolstého ulicu. Kompetentní nás uistili, že to bude na dobu maximálne 3 týždňov.

Prosíme obyvateľov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe vo večerných hodinách.