Najväčšie námestie na Severe sa volá Námestie Jána Mathého

Slávnostný akt premenovania  Námestia nádeje na Námestie Jána Mathého sa uskutočnil v sobotu 19. januára 2013 na Mieri za účasti manželky Jána Mathého Evy,  primátora mesta Košice Richarda Rašiho, starostu MČ Košice - Sever a umeleckého riaditeľa Košice 2013 n.o. Vladimíra Beskida ako súčasť programu Otváracieho ceremoniálu Košice 2013.

Námestie na Mieri nesie meno jedného z najvýraznejších slovenských sochárov – Košičana Jána Mathého, ktorý žil do konca svojho života na Severe. Pre rodné Košice vytvoril viac monumentálnych realizácií, ktoré dodnes dotvárajú bežný život mesta. Okrem iných je známa jeho plastika Sám v košickom krematóriu či Češúca sa pred Poliklinikou Sever  alebo Odpočívajúca rodina vo fontáne na Mieri.