Mimoriadna správa!

‼️ MIMORIADNA SPRÁVA ‼️

Oznamujeme občanom, že dňa 22.07.2022 Mestská časť Košice - Sever obdržala informáciu, že Okresný úrad Košice a Okresný úrad Košice - okolie vydávajú v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch

‼️ ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESOV VEREJNOSŤOU, v čase od 23.07.2022, od 00:00 hod do odvolania ‼️

z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov a prebiehajúcich už jestvujúcich požiarov na lesných pozemkoch. Zákaz sa vzťahuje na všetky lesné pozemky.