Miestny úrad na Severe pred sebou tlačí balvan predchádzajúceho vedenia úradu

 

Miestny úrad na Severe pred sebou tlačí balvan predchádzajúceho vedenia úradu. Má schodok rozpočtu na bežnom účte, na ktorý si požičiavalo z iných účtov. Tam sa peniaze museli vrátiť do konca roka a zase vznikol schodok na bežnom účte.

Prepravované opatrenia by mali tento neefektívny systém zastaviť. „Bohužiaľ sme mestská časť, ktorá nemá vlastný majetok a nemôže, si zobrať preklenovací krátkodobí úver. Musíme nájsť rezervy vo vlastných radoch,“ tvrdí starosta Gaj. V minulosti to na jeho úrade fungovalo tak, že chýbajúce peniaze sa na bežný účet a bežné úkony požičali z peňazí, ktoré sú účelovo viazané na iné činnosti. Bežne sa peniaze požičiavali z rezervného fondu alebo z peňazí, ktoré sú účelovo viazané na opatrovateľskú službu. Tie sa potom museli vyúčtovať a rozdiel vrátiť do konca roku vrátiť. No a na to sa znovu zobrali z bežného účtu.

Systémové kroky, ktoré zastavia tento balvan

1. Zmena organizačného poriadku = zníženie počtu zamestnancov a zníženie nákladov na mzdy zamestnancom úradu


2. Modernizácia úradu = efektívne hospodárenie, vyššia výkonnosť


3. Zníženie nákladov na chod úradu = zmena výberu dodávateľov = verejné súťaže

 

Konkrétny príklad

1. Zmenou organizačnej štruktúry odíde z úradu 10 zamestnancov


2. Pri priemernej hrubej mzde 750 € je to úspora za 8 mesiacov (máj - december 2011) 60.000 €


3. Automaticky sa zníži aj položka v odvodoch.


4. Bohužiaľ pri odchode zamestnancov musíme počítať s odstupným a odmene do dôchodku, čím zaťažíme rozpočet sumou, ktorú dnes nevieme odhadnúť.


5. Preto je v položke na mzdy úradu šetrenie len 16.000 €


6. Tiež musíme počítať s tým, že niektorým zamestnancom zdvihneme platy = kvalita služieb.


7. V rokoch 2012 - 2014 sa zmenou organizačnej štruktúry ušetrí viac ako 180.000 €


Po týchto krokoch je možné pripraviť analýzu a ušetrené peniaze zapracovať zmenou rozpočtu do rozvojových kapitol mestskej časti.


Podľa starostu je schválenie nového organizačného poriadku spojenou nádobou s rozpočtom.„Nepopulárne rozhodnutia musíme prijať hneď, aby sme po štyroch rokoch vedeli povedať, čo sme v mestskej časti postavili a upravili.