Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever pre verejnosť Z A T V O R E N Ý!

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na Slovensku s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever je od 13.03.2020 od 08:00 hod. do odvolania pre verejnosť Z A T V O R E N Ý! V prípade, že bezodkladne potrebujete niečo riešiť, prosíme vás, aby ste využívali elektronickú alebo telefonickú formu komunikácie. 

Zariadenie opatrovateľskej služby, terénna opatrovateľská služba ako aj rozvoz obedov pre klientov OS sú zabezpečené.

Prílohy: