Mesiac úcty k starším sme oslávili aj v DC

Október, tradične mesiac, kedy si pripomíname, čo všetko pre nás znamenajú naši seniori, patrí k tým mesiacom, kedy je tu viac akcií ako inokedy.  Každoročne sa opakuje posedenie seniorov  spojené s kultúrnym programom. Tohto roku sa naozaj mimoriadne vydaril. Krátke číslo pripravili deti zo ŠZŠ Odborárska pod vedením svojich vyučujúcich a zožali zaslúžený potlesk, po nich nasledoval náš súbor Konvalinka, ktorý zaspieval pár obľúbených ľudových piesní. Po Konvalinke patrilo improvizované pódium súkromnej ZUŠ Gabriela Rovňáka. Pod vedením svojich učiteľov nám pripravili súbor čísel od spevu po hru na rôzne hudobné nástroje. Zaznela zobcová flauta, klavír, husle aj gitara, na gitare sme si vypočuli napr. slávnu Michelle od Beatles. Deti boli famózne, vidieť, že sú to talenty, učitelia aj my ostatní sme boli dojatí. Úplne na záver nám spríjemnil čas Zoli Jakab, kamarát pána starostu a výborný pianista. Všetci seniori si zaspievali a nálada, ako je už u nás zvykom, bola výborná.