Meranie dopravy na Obrancov mieru

Zajtra v čase od 6.00 do 18.00 hod. bude prebiehať meranie intenzity dopravy na križovatkách Komenského x Obrancov mieru, Tolstého x Obrancov mieru a Národná trieda x Obrancov mieru. Dôvodom je pripravovaná oprava komunikácie Obrancov mieru s prípadným zjednosmernením časti alebo celej ulice z dôvodu legalizácie parkovacích miest na ceste a chodníku.