Máme novú predsedníčku Rady seniorov

Dňa 23.4.2018 sa v priestoroch KSC konali voľby do samosprávy senior klubu Severan. Volieb sa zúčastnilo 66 členov klubu a do samosprávy boli právoplatne zvolení títo kandidáti: Ing. Soňa Gergeľová, Ing. Ivan Moravitz, Ing. František Hlaváček, Viera Kolníková a Štefan Tauber.  Predsedníčkou Rady seniorov na Severe sa stala Ing. Soňa Gergeľová. Novozvolenej Rade seniorov blahoželáme ku zvoleniu a želáme všetkým jej členom veľa chuti do práce.