MAJSTROVSTVÁ V ŠACHU SENIOROV O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU

Turnaj sa uskutoční štvrtok 18. Apríla 2013 so začiatkom o 13.00 hod., v Senior dome Mestskej časti Košice – Sever (denné centrum), na Obrancov mieru 2.

Prihlásiť sa je potrebné do 17. Apríla 2013 do 14.00 hod.

Je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a mestskú časť.

·        osobne v Senior dome, Obrancov mieru 2 (denne v čase od 13.00 do 17.00)

·        telefonicky na čísle 055/ 63 24 773 (denne v čase od 8.00 do 17.00)

·        e-mailom na info@kosicesever.sk

 

PROPOZÍCIE:

Turnaj je určený výhradne pre seniorov, amatérov, ktorí nie sú registrovaní.

 

Prvé tri miesta budú ocenené vecnými cenami.

Na účastníkov čaká aj občerstvenie.

 

Na víťaza čaká aj exhibičný zápas so starostom Mestskej časti Košice – Sever Mariánom Gajom, pod ktorého záštitou sa tento turnaj koná.