Košický medzinárodný plenér výtvarníkov

Občianske združenie K- art pozýva občanov na podujatie súvisiace s plenérom, ktoré sa uskutoční dňa 12. septembra 2019 o 14:00hod. v Kultúrno - spoločenskom centre na ulici Obrancov mieru č.2,  pod názvom Výstava Evy Lorenzovej. Viac informácií si prečítate v prílohe.

Prílohy: