Jubilanti oslavovali

Kultúrno- spoločenské centrum sa dňa 25.02.2020 nieslo duchom osláv životných jubileí seniorov našej Mestskej časti Košice - Sever.  Po slávnostnom príhovore a gratulácií pána starostu Ing. Františka Ténaia a prednostu MÚ pána Ing. Petra Luczyho, nasledovalo prijatie jubilantov so zápisom do pamätnej knihy. O príjemnú atmosféru sa postaral spevácky zbor Severanka. Oslava pokračovala po skončení oficiálnej časti malým občerstvením, pri ktorom si naši seniori aj zaspievali. Ešte raz oslávencom blahoželáme a nech je váš život naplnený zdravím a spokojnosťou. 

Viac fotiek z oslavy nájdete vo fotogalérii TU.