Hľadáme osobnosť MČ Košice - Sever

Ak máte vo svojom okolí obyvateľa či kolektív z našej MČ, ktorý si zaslúži ocenenie MČ Košice - Sever, tak Vás prosíme, aby ste nám zaslali jeho meno a charakteristiku. Komisia kultúry MZ MČ Košice - Sever posúdi všetky návrhy a odporučí miestnemu zastupiteľstvu na schválenie. Bližšie informácie, adresu, či ako návrh vypracovať a koho navrhnúť nájdete v prílohe. Návrhy na udelenie ocenenia je potrebné zaslať do 15. januára 2021 na kancelariastarostu@kosicesever.sk.