Harmonogram zberu posypového materiálu v MČ Košice- Sever

Vážení občania,

dovoľte aby sme vás informovali, že v dňoch od 17.05.2021 do 20.05.2021 v čase od 08:00 hod. sa bude vykonávať pozber posypového materiálu bočných komunikácií, aj chodníkov v Mestskej časti Košice - Sever. K dispozícií budú 4 zametacie stroje – každý zametač bude mať pridelený určitý počet ulíc tak, aby sa plynulo vyčistili komunikácie podľa harmonogramu – viď príloha. Prípadné nedostatky budú dočistené ručnými pracovníkmi. Zároveň budú rozmiestnené prenosné dopravné značenia na jednotlivé ulice.

17.05.2021 (pondelok) sa bude vykonávať zametanie na uliciach:

Lokalita 1. : Chalúpkova, Tomášikova, Palkovičova od Národnej triedy, Družstevná, Tolstého, Kisdyho, Obrancov mieru, Skautská

Lokalita 2. : Ďumbierska časť, Zoborská, Vihorlatská, Štrbská, Mengusovská, Vodárenská, Gerlachovská

Lokalita 3. : Havličkova, Slovenského, Mánesova, Hroncova, Szakkayho, Vysokoškolská

 

18.05.2021 (utorok) sa bude vykonávať zametanie na uliciach:

Lokalita 1. : Čárskeho, Kustrova, Odborárska, Študenská, Slovenskej jednoty od Alvincz. po most, Cimborkova, Alešovo nábrežie

Lokalita 2. : Huncovská, Končistá, Suchodolinská časť, Turistická, Atletická, Horolezecká, Športová, Bežecká, Jazdecká, Za štadiónom

Lokalita 3. : Zvolenská, Trenčianska, Liptovská, Oravská, Palmová, Rozálska, Sládkovičova, Fakľová

 

19.05.2021 (streda) sa bude vykonávať zametanie na uliciach:

Lokalita 1. : Ťahanovské riady, ul.Svornosti, Záborského, Heydukova, Moravská

Lokalita 2. : Stará Kavečianska cesta, Kavečianska malá, Pod šiancom po reštauráciu Ryba, Hurbanova, Žľaby, Malinova, Vnút. Červený breh, Lesná, Višňová

Lokalita 3. : Olivová, Cyprusová, Detvianska, Nitrianska, Krupinská, Terchovská, Na Šajbe,  Banícka, Kostolná

 

20.05.2021 (štvrtok) sa bude vykonávať zametanie na uliciach:

Lokalita 1. : Česká, Rampová od rámp po most cez Hornád, Chrastie, Májová, Cyklistická, Lomnická, Polianska, Gerlachovská, Slávkovská - dlhá, Slávkovská - krátka (od Labor.)

Lokalita 2. : Záhradná, Jahodná, Dobšinského, Urbánková, Potočná, Tŕňová, Gogoľova, Jedľova, Pod kaštieľom, Junácka

Lokalita 3. : Magdalénska, Vencova, Cesta za amfiteátrom, Račí potok


Prosíme vás o zdieľanie týchto informácií vo svojom okolí a o maximálnu súčinnosť.

Ďakujeme!

Prílohy: