Guláš chutil výborne...

Posledný júlový deň si Klienti a pracovníci v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch spríjemnili poobedňajším posedením pri guláši. Pozvanie prijali aj rodinní príslušníci starkých a veselú spoločnosť nám robili aj ich vnúčatká. Prežili sme spolu krásne slnečné popoludnie, ktoré prebehlo v družnej a príjemnej atmosfére. K večeru sme sa rozchádzali, s pekným zážitkom v srdci. „Guláš chutil ako vždy, výborne. Verím, že si podobnú akciu čoskoro zopakujeme“. Konštatovala záverom Mgr. Zdenka Sloviková, vedúca oddelenia sociálnych vecí.