Finančná gramotnosť seniorov

V spolupráci s Karpatskou nadáciou sme v štvrtok, 19.11. 2015, pripravili prednášku na tému „Bohatí alebo chudobní“. Prednášajúci Mgr. Igor Rolný podal prítomným základné informácie k finančnej gramotnosti. Prednáška bola určená seniorom, nie len členom Denného centra, ale aj širokej verejnosti. Dozvedeli sme sa základné informácie ako správne plánovať svoje financie, aké sú úskalia finančného plánovania a čo robiť, aby sme ich vedeli zvládnuť. Po prednáške v sále nechýbala diskusia, na otázky seniorov p. Rolný ochotne odpovedal a veríme, že odpovede seniorom pomohli v riešení ich neraz zložitej finančnej situácie. Pevne dúfame, že aj vďaka takýmto prednáškam sa seniori nestanú ľahkým terčom pre rôznych podomových predajcov.