Finančná gramotnosť pre seniorov

V spolupráci s Karpatskou nadáciou sme dňa 10.12.2015 pripravili pre seniorov ďalšiu časť prednášky spojenej s besedou o finančnej gramotnosti seniorov. Ako vieme, seniori sú často v hľadáčiku rôznych nebankoviek aj jednotlivcov a vďaka svojej dôverčivosti sa môžu dostať do finančných problémov. Naviac, sú v roku obdobia, keď je toto riziko zvýšené a typickým sú práve Vianoce. Ing. Rolný seniorom  vhodnou formou vysvetlil všetky úskalia prílišného zadĺženia najmä v období Vianoc, aj ako sa brániť rôznym nekalým obchodníckym praktikám. Veríme, že vďaka takýmto aktivitám v DC sa naši seniori nedostanú do problémov a budú obozretnejší.