Distribúcia potravinových a hygienických balíčkov

Gréckokatolícka eparchiálna charita, ktorá sa podieľa na distribúcii potravinových a hygienických balíčkov, oznamuje občanom Mestskej časti Košice – Sever, ktorí sú poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi, že dňa 13.04.2023 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. pred Základnou školou Tomášikova 31, Košice.

V balíčku sa nachádza okrem iného aj múka, cukor, olej, šošovica, ryža, cestoviny, či konzervovaná zelenina, ovocie a mäso. V hygienických balíčkoch sú prípravky na pranie, umývanie a udržiavanie osobnej hygieny.

V prípade, že si chcete overiť, či ste v zozname konečných prijímateľov potravinových a hygienických balíčkov môžete tak urobiť priamo u štatutárnej zástupkyne distribútora Gréckokatolíckej eparchiálnej charity  - Mgr. Anna Ivankovej na telefónnom čísle 0911 711 357.